Odredbe i pravila

/Odredbe i pravila
Odredbe i pravila 2022-09-19T14:36:34+02:00

Odustanak od ugovora odnosno otkazivanje kupovine I vraćanje robe

Kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora odnosno fakture.

Obrazac izjave za odustanak od ugovora na daljinu možete preuzeti ovde.

Kontakt za slanje obrasca:
E-mail: info@autodomen.rs
Telefon: +381 69 77 66 15

Kupac je u obavezi, da o svom trošku, robu vrati najkasnije u roku od 14 dana od slanja pismenog ili telefonskog obaveštenja Prodavcu. Vraćeni proizvodi moraju biti u originalnoj ambalaži, uz priloženu kopiju računa.
Prodavac vraća celokupan plaćen iznos za proizvod/e, ako je moguće odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustajanju od kupovine I vraćanja robe. Povrat novca Kupcu se isplaćuje na tekući račun naveden u obrascu za odustanak.
Kupac šalje robu poštom ili putem drugih davaoca poštanskih usluga na adresu distributivnog centra:

NORTRAN doo
Ustanička 189, visoko prizemlje, lokal br.5, TC Konjarnik
11050 Beograd, Zvezdara

Savet:
Pre bilo kakve ugradnje, montaže ili pripreme proverite vizuelnu I tehničku ispravnost proizvoda. Povraćaj ugrađenih, farbanih ili vidno korišćenih artikala nije moguć.
Uz proizvode koje vraćate molimo Vas da pošaljete kopiju računa I popunjen obrazac za odustanak od ugovora. Pre slanja paketa, pripremite proizvode na način da se ne bi oštetili u toku transporta odnosno zaštitite originalnu ambalažu sa dodatnom transportnom ambalažom.
Proizvodi bez originalne ambalaže ili sa ambalažom koja je dodatno ispisana nekim tekstom biće odbijeni za povrat.

Reklamacije, saobraznost robe ugovoru, pohvale, žalbe I sporovi

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.
Reklamacije, žalbe i pohvale potrošači mogu poslati elektronskim putem na:
info@autodomen.doo ili telefonom na +381 69 77 66 15 radnim danima od 9h-17h I subotom od 10h-13h
ili pismenim putem poštom na adresu NORTRAN doo, Ustanička 189, visoko prizemlje, lokal br.5, 11050 Beograd, Zvezdara

Prodavac će se u roku od 8 dana izjasniti o zahtevu potrošača I dati konkretan predlog I rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 odnosno 30 dana za tehničku robu. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi sporazumnog rešavanja sporova. Ukoliko se I pored dobre volje ne postigne dogovor između Prodavca I Potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova.

Savet:
Pre bilo kakve ugradnje, montaže ili pripreme proverite vizuelnu I tehničku ispravnost proizvoda. Kupljene autodelove mora ugraditi/montirati stručno lice odnosno serviser ili majstor koji ima registrovanu delatnost za popravku/ugradnju/montažu isporučene vrste delova. U slučaju reklamacije već ugrađenog dela, morate priložiti dokaz o stručnoj ugradnji i opis greške odnosno kvara overen od ovlašćene osobe servisa koji je izvršio ugradnju.

Reklamacioni zapisnik možete preuzeti ovde.